Reklamacje

Reklamacje - PRZEPISY OBOWIĄZUJĄCE W POLSCE

Opis procedury reklamacyjnej:
   Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem sklepgalanteria@wp.pl, lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.

Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
       imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
       datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
       przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
       wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.


Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.


Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

Koszty związane z uznaną reklamacją ponosi sprzedający.

Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy:

W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub – w przypadku usług - zawarcia umowy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności.

 

Uwaga!
Produkty firmy Samsonite przyjmowane są tylko w oryginalnych opakowaniach producenta.

 

Aby odstąpić od umowy, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: sklepgalanteria@wp.pl

Przedmiot wraz z dowodem zakupu należy nadać na adres F.H. J.Czerniewska 41-400 Mysłowice ul.Grunwaldzka 4

 

Produkty Samsonite posiadają dodatkowo karty gwarancyjne